Fortellinger fra
Luksefjell og nabobygdene

 
   
    Hefte12

 

Luksefjellminner nr. 12
Fortellinger fra Luksefjell og nabobygdene 3
Pris: 90 kr.

 

Innhold:

 

Johanne Flamske - en heks i fra Skien

Litt om bosetningen på Bø-og Sætregårdene 1720-50.
Nedtegnelser fra Gjerpen kirkebok
Gravlagde ved Luksefjell gamle kirkegård

Noen rettsaker i Gjerpen:
Saken mot Herman Knudsen Døhl.
Tyveriet på Kvernhuset under Mustvedt.
Saken mot Niels Jonsen Gulset.

Nedfelte bjørner i Gjerpen på 1700-tallet.
Veien til Luksefjell i 1797

Fossum- gruvene og verksfolk 1730.
En beskrivelse av Fossumgruvene i 1729
En oversikt over de ansattes lønn og arbeidsbeskrivelse på Jernverket i 1729
Verksfolk med gjeld 1730
Malmbrytere og kjørselskarer etter Verkets gjeldslister
En post kaldt ”de uvisse restanser”.

I manns minne.
Skog og skogsforhold
Jakt
Fangst
Tradisjon og tro og segner om jegeren og fangst
Gifteferdig ungdom
Attergangar og vardøger
Muntlig tradisjon om hendelsene i årene omkring 1814.

Anders Fjellet forteller om krigsårene i Luksefjell.
Eidanger og Siljan hadde felles skolevesen i 100 år.
Da bonden i Kvelle stjal laks i Siljan
Når ble det første skirenn avholdt i Skien og Porsgrunns-distriktet
Grorud - en bortgjemt grend og moderne sentrum inne i skauen