Fortellinger fra
Luksefjell og nabobygdene

 
   
    Hefte 14

  

Luksefjellminner nr. 14
Fortellinger fra Luksefjell og nabobygdene 5
Pris: 90 kr.

 

Innhold:

 

Visa om Ola Gromstulen

Skifter
Skiftet etter Isaac Andersen holdt på Sætret i 1839
Skiftet etter Anne Berulfsdatter holdt på plassen Kastet 1743

Fra Gjerpen Herredsrett:
Et innbrudd i Finvollhytta
En jaktsak fra Svanstul
Hvem skjøt elgen i Valebø? Ellef Haavet og Edvin Johansen -  ”Elg-Johansen” - for meddomsretten

Tyske ”krigsfanger” i Luksefjell


Gjerpensokninger og Amerika

Hans og Johan Gasmanns beretninger fra til Amerika
Da prorietær Hans Gasmann dro til Amerika i 1843
Johan Gasmanns betraktinger om forholdene i Amerika
Et brev fra Niels Egedius Gasmann
Johan Gasmann besøker Hans Gasmann i 1844
Brudstykker af skibskaptein Johan Gasmanns  optegnelser på en reise fra New York til Wisconsin 1844
Johan Gasmanns brev i 1868
                 

Ole Rasmussen
Margrethe Rasmussen
Gunder Andersen
Niels Venstøp - en gammel gullgraver fyller 70 år
Julie Nelsons testamente

Utvandringen fra Siljan
De første som dro av sted
Slemdølinger i Amerika

Emigranttrafikken i gamle dager

Kong Oscars harejakt i Siljan

Siljans eldste, Ingeborg Holte, forteller om Siljan i gamle dager

Meget på en gang

Skogsliv

Politiske trællekår

To kammerherrer

Slavekontraktsystemet står for fall

En skogbrann ved Ulvsvann

Da hele Skien ble lagt i aske. Brannatten mellom 7de og 8de august 1886
Da brandstifteren Lindblom ønsket seg langt vekk
Jan Bergstrøm forteller om Lindblom
Øyenvitneskildringer
Adolf Stixrud
Anders Wattenberg
En historie fra brannen
Erindringer fra gamle Skien før og etter bybrannen
Skiens byoriginaler

Litt om Skienselvens flytende historie