Fortellinger fra
Luksefjell og nabobygdene

 
   
    Hefte 17

  

Luksefjellminner nr. 17
Fortellinger fra Luksefjell og nabobygdene 8
Pris: 90 kr.

 

Innhold:

 

Tømmerveltene vokser i Luksefjellskogen, av Eilert Kvernes 

Hans Grinilia et gammelt stykke godt villmarks Norge, intervju 1968 

Fangstrapport, av Hans Grinilia 

Spilljakt på Sauheradfjella for 100 år siden, av H. Grinilia 

Hårde dager for massmerrer og kølabrennere, av Jon Grinilia 

Jakthytta ved Bølevann, av Gustav Gavelstad 

Gustav Gavelstad - et minneord 

Jeger Halvor Ås 90 år 

Lars og Marie Fjeld feirer diamatbryllup 

Skogskaren Edvard Pedersen 80 år 

Anders Bø - med tunge hestelass til Luksefjell, av Eilert Kvernes 

Avskjedssaken mot lærer Øygarden 

Bor i Kongsberg, føler seg som luksefjelling, av Eilert Kvernes 

Reven ikke lur nok for Oskar Brekke, av Eilert Kvernes 
100 år siden Siljan lå under Eidanger, av Asbjørn Bakken 

Siljansokningen Nils Thorsholt 85 år 
To gamle hus i Siljan - Hogstad og Torsholt, av Wilhelm Swensen 

Samfunnsånd i Gjerpen i gamle dager, av Asbjørn Bakken 

Familien Schaaning, av J. L. Quisling 

Lensmann H. A. Jacobsen forteller fra Gjerpen 

Ole Kittilsen 85 år 

Thora Larsen 90 år 

Thora Larsen - et minnord 

Forholdene ved guttehjemmet på Limi 

En utflukt til Skrehelle 

Da vealøsgubben fikk tannverk, av Bjarne Kortner 

Gjennom storskog og over setervollar i lag med Per Mustvedt 

St. Hansaften i gamle dager, av Carl H. Bratsberg 

Stille vandring mellom øde seterburer i Rustantraktene 

Seterliv i Østmarka, av Andreas Ballestad 

Skifjellpionerene, av Oluf Mathisen 

Børsesjøkanalens historie 

Navnene på nyrydderne i Luksefjellallmenningen i 1737