Fortellinger fra
Luksefjell og nabobygdene

 
   
    Hefte 7

Luksefjellminner nr. 7
Leilendinger og arbeidere forteller
Minner fra Gjerpen
Pris: 70 kr.

 
Innhold:

 

I samlingen til Norsk Etnografisk Granskning har vi funnet fire beretninger om leve- og arbeidsforholdene i Gjerpen omkring århundreskiftet og frem til 1940.
To av fortellerne, Jon Grinilia og Anders Fjellet, var begge født i Luksefjell. De skildrer oppveksten og dagliglivet på leilendingsbruk i Luksefjell under ulike tidsperioder.

Jon Grinilia, født i 1880, beskriver sin oppvekst i et nærmest lukket bygdesamfunn
hvor de tradisjonelle sosiale og økonomiske bånd var knyttet til Fossum gods.

Anders Fjellet, født i 1913, beretter om sin oppvekst i en brytningstid med sosiale forandringer og fraflytting.

Fra Fossum, det gamle industristedet, forteller Ole Hansen (f. 1863) og
Olaf Vasbø (f. 1880) om arbeidsforholdene på vassaga og tresliperiet.