Fortellinger fra
Luksefjell og nabobygdene

 
   
    Hefte9

 

Luksefjellminner nr. 9
Jon Grinila: Gårder og slekter i Luksefjell
Pris: 80 kr.

 

Innhold:

 

Forord
Da det alltid, ettersom slektene skifter, kan være nyttig og interessant å kjenne litt til forholdene fra tidligere tider, se utviklingen og sammenhengen mellom gammel og ny tid, henfarne og nålevende slekter og deres kår før og nå. Jeg har ved etterstående enkle beretninger forsøk å tegne et bilde eller inntrykk av forholdene, som de har artet seg fra henfarne tider fram til 1953.
Foranledningen til de første opptak i denne henseende har jeg nærmest fra hr. Carsten Aas, som flere ganger har bedt mig meg skrive noe om det gamle, særlig fra Luksefjell - like fra hans bror skogsbestyrer Einar Aas, Bestul, som gjennom 40 år har vært min gode kollega hos Løvenskiold Fossum. Seinere er Gjerpens bygde-boknemnd holdt i virksomhet og har gitt meg oppdraget.
Luksefjell i desember 1953
Jon Grinilia

 

 

Gårdene:
Sillevika
Vassenden
Tvinnhella
Henningsdalen
Drengen
Kåsa
Søndre Grinilia
Nordre Grinilia
Haukeroa
Søndre Rømlingen
Bø østre
Bø østre (Lifjell)
Bø vester, søndre - også kalt Fjellet
Bø vestre, nordre
Søndre Sætret
Nordre Sætret
Putland
Nordre Rønningen
Åmot
Haugedal
Tuftedalen
Fekjan
Dale
Høgeli
Lia
Lialøkka
Bestul
Godal
Økter øvre
Økter vestre eller Stor Økter Økterstulen
Økter nedre eller Lensmannsøkter
Solum plass
Fredrikstad
Gromstul
Listul
Guto
Sophiets Minde
Luksefjell landhandel Luksefjell kirke
 
Tillegg:
Klemet Johannesens husmannskontrakt
Dokumenter fra ting- og pantebøker
Lars Sætres utvandringsvise