Fortellinger fra
Luksefjell og nabobygdene

 
   
    Minner fra Grenland1

Minner fra Grenlandsområdet nr.1
Da Terboven hjerjet Skien - og forlangte 10 gisler til skyting straks

Pris: 90 kr.

 

Innhold:

 

Som kjent hadde Skien den tvilsomme ære å få besøk av Terboven og 

Redies 2. juni 1942. Resultatet av besøket var at en rekke av byens 

borgere ble arrestert, de fleste ble sendt til Grini mens andre ble satt 

i fengsel i Skien eller Larvik.
Det har ikke tidligere vært offentliggjort noen autentisk beretning om hva som egentlig hendte, men det har vært en of¬fentlig hemmelighet at det på et hengende hår holdt på å gå værre enn bare arrestasjoner. Det var imidlertid hverken Terbovens eller Redies skyld at den medføl¬gende eksekusjons-peletong ikke kom til å tre i virksomhet. Begge disse representanter for ”herre¬folket” var blodtørstig som van¬lig, men spesielle omstendigheter gjorde at de ikke fikk sin tørst tilfredsstillet den gang.

Josef Brunsvig