Fortellinger fra
Luksefjell og nabobygdene

 
   
    Minner fra Grenlandsområdet nr11

Minner fra Grenlandsområdet nr.13
Det har hendt i Grenland 6

Pris: 95 kr.

 

Innhold: 

 
 

Det gamle Skien
Minner fra omkring 1880, av Edle Hartmann
 
Spiritismen i Skien i 1890-årene
 
En begravelse 1902. 
En skolelærer forteller
 
Doktor Ucherman og hans ”Vokster”
Hvorledes han behandler en fruktsommelig kvinde
 
Dr. Sofus Bernhard Stjernholm i Skien er 94 år, praktiserer fremdeles
 
Skien kretsfengsel 1938
 
Skogshytta ved Grantjern
 
Anund Springars siste skudd.
En fortelling fra Sauheradvidda.
 
På Eiangsetra med leik og sang på vollen
 
«Til seters, til seters, der synker sola ned». Brev fra Ranten, Eiangen
 
Litt om Bustul og andre stuler i Sauherad
 
En påsketur i krigsårene til Eiangen
 
Stadnamn frå Sauheradfjella
 
Gamlevegen fra Kongsberg til Skien gjennem Langeruddalen
Ola Guldbrandsen på Flata fortel.
 
Skogsbygda Luksefjell kjemper for livet
 
En ferietur med forhindringer
 
På fisketur til Heivandet i 1889
 
Fra en fottur gjennom Slemdal i 1889
 
Hengebrua på Fossum
 
Fra Gjerpen 1895
 
Gamle minder fra Gjerpen, Eidanger og Brevik
Thomine Andersen forteller
 
Torstein Halvorsen får radio for første gang
 
Anders Johansen
87-årig bamblemann forteller om sitt liv
 
Bamble gruver