Fortellinger fra
Luksefjell og nabobygdene

 
   
    Minner fra Grenlandsområdet nr

Minner fra Grenlandsområdet nr.10
Frontkjempere fra vårt distrikt

Pris: 100 kr. (A4-format/64 sider)

 

Innhold: 

 
 

Landssvikoppgjøret – frontkjempere fra vårt distrikt

 

Forord

   Under krigen kjempet nærmere 5500 nordmenn på tysk side på Østfronten – i Ukrania, Russland, på Balkan og i Finland. I vårt distrikt – Skien, Porsgrunn og Bamble – vervet også mange ungdommer seg frivillig til innsats. Et spørsmål som er interessant å stille seg: Hvor mange menn med tilknytning til vårt distrikt, deltok aktivt i de tyskestøttede militæravdelingene på Østfronten: Waffen-SS, Den norske legion, Regiment Norge, Politikompaniene, Pansersgrenadierregi-ment Norge, Skijegerbataljonen og i Krigsmarinen? Å gi et eksakt tall er vanskelig, ettersom tilgangen til kildene vi har hatt til rådighet, begrenser seg til avisenes referater fra rettssakene etter krigen. Etter en gjennomlesning av rettsreferatene, finner vi at om lag 150 frontkjempere fra Grenlands-distiktet var i aktiv tjeneste i de norsk/tyske militæravdelingene. Av de 140-150 frontkjemperne fra distriktet, falt 30 unge menn i tysk tjeneste. I alt falt 852 nordmenn under tysk fane.

   I den nedenforstående tekst gjengis, med få unntak, avisenes referater fra landssvikrettssakene mot 98 front-kjempere. Det var trolig ytterligere 10 frontkjempere fra distriktet, men mangelen på pålitelig informasjon gjør at vi utelater disse. Mangelen på opplysninger skyldes: at enkelte personer har fått sin sak behandlet i et annet politidistrikt, eller rømt fra landet, er døde, eller har skiftet navn.

   Motivene de unge menn fra Grenland hadde for å verve seg til kampene på Østfronten, er delvis begrunnet med ideologisk synspunkter. Men også eventyrlyst og å tjene penger på innsatsen, er motivet hos enkelte.

   Straffen for en frontkjemper dømt etter Landsvikanordingens § 86 – å yte fienden bistand, ble automatisk 3½ år tvangsarbeid og rettighetstap. Spesielt var straffene harde det første året etter frigjøringen. I tillegg til frontkjemper-straffen ble også flertallet av frontkjemperne idømt straff etter paragrafer i den generelle straffeloven, f. eks.: utøvelsen av utilbørlig opptreden, voldelig atferd og kjøp av gjenstander i flyktningeboene.

   Rettsreferatene fra Landssvikoppgjøret gir oss et nytt og interessant innblikk i de begivenheter som fant sted i Grenlands-området under krigen.
 
 

Frontkjemperne - en oversikt

Aasen Rolf

Aasland Harald Gundersen

Asdahl Isaksen Kjell

Bakke Jørgen

Bergendal Erik

Bjerketvedt Einar

Blikom Kristoffer Mandt

Bommen Frithjof

Borgir Arne

Brantenberg Johan Peter

Bratsberg Alf

Brekke Bjarne Rudolf

Dahl Reidar

Døvik Leif

Eivindson Eivind Rolf

Engebretsen Leif

Eldring Thorleif

Evind Schrøder

Foss Bjarne Thurmann

Foss Torbjørn

Gjessing Odd

Gogstad Hans

Gregersen Hans Kjell

Gundersen Eivind

Gustavsen Gustav Arthur

Halvorsen Finn Gerhard

Hansen Henry

Hansen Johannes

Heisholdt Bjørn

Helgesen Hans

Hjertholm Petter (Peder)

Holstad Kåre

Jacobsen Willoch

Jensen Hans

Johannesen Arvid

Johannesen Ivar Nikolai

Johansen Finn

Johnsen Øistein Kristian

Jøntvedt Håkon Jens

Jøntvedt Olav

Kaase Bjarne

Kastmann Otto

Kastmann Per Algot

Kastmann Willy

Kjølen Asbjørn

Knutsen Leif Sylvan

Knutsen Willy Georg

Kristiansen Olav Gerhard

Larsen Bernt Oddmar

Larsen John Martin

Larsen Per Tancred

Lindboe Bent

Lunde Egil

Lunde Torodd

Marshall Gramford Dagfinn

Myhra Sigmund

Nabeit Karl Johan

Nerissen Edgar

Nerissen Nils Ingemar

Nilsen Alfred Leonard

Nilsen Karl (Christian)

Norløff Karl Louis

Olsen Arne Cornelius

Olsen Ragnvald Georg

Pedersen Bjarne Anker

Pedersen Marentius

Pedersen Olaf Anker

Realfsen Jacob Jønholt

Rennesund Einar

Richter Reidar Morgan

Rustand Oscar

Røring Per

Sandvik Odd Blom

Sanni Karl

Schrøder Anton

Schrøder Eyvind

Schrøder Kjell

Schrøder Odd

Seeberg Alf

Sigurd Tangen

Simonsen Wilhelm

Solheim Arne

Stridsklev Arne

Stridsklev Johan Andreas

Stridsklev John

Stridsklev Kristen

Stridsklev Ronald

Stålhane Gunnar

Sødahl Hans

Taraldsrud Knut Johannes

Thorsdal Simon

Thorstensen Borgar

Tollefsen Walter

Torstensen Borge

Tverråen Odd

Tveten Torbjørn

Versvik Ivar

Vetlesen Gunnar