Fortellinger fra
Luksefjell og nabobygdene

 
   
    Minner fra Grenland6

Minner fra Grenlandsområdet nr.6
Innbruddet hos hjemmestyrkene på Mofjellstulen og landssviksaker.

Pris: 95 kr.

 

Innhold:

 
1. Innbruddet hos hjemmestyrkene på Mofjellstulen
 
2. Turnhall-affæren – mishandlingen av innbruddstyvene
Pårørendes klager
Hva som har hendt på Mofjellstulen av Kjell Staal Eggen
En av de første dager i mai måned
Omringet av tysk sikkerhetspoliti.
Mishandlingen av fanger i Turnhallen av Hjemmefrontmann fra 1940.
Mishandling av fanger i Turnhallen av dr. Olaf Staal Eggen
Er de norske straffelovene altfor humane? av Roland
Hvor står vi? av Sven Bischoff Riis.
Mishandlingen av fanger av Leif Roksund
 
3. Da Svartufsbrua ble sprengt av distriktets sabotører.
Sånn var planen
20 minutters kamp på liv og død.
4 døde tyskere
 
4. Landssviksaken mot Thorvald Lund
Anklagepunktene
Anga ledende kommunister
Arrestasjonen av Ole Rugstad
Tiltaltes forklaring
Vitneavhøringen.
En insinuasjon mot lensmannen i Tjøme.
"Minister" Lippestad som forsvarsvitne.
I dekning hos tiltaltes mor.
Hvem var "Kilde T"?
Ransakingen hos ingeniør Rolf Knudsen.
Thorvald Lund var populær blant arbeidsfolk
Da tiltalte hjalp Thoralf Bjønnes.
Samarbeid med Alf Seeberg.
Påstand om 4 år og 6 måneders tvangsarbeid for Thorvald Lund.
 
5. Saken mot Bernt Odmar Larsen, Leif Sylvan Knutsen og
Ingvald Halvorsen
Tiltalebeslutning mot Bernt Odmar Larsen, Leif Sylvan Knutsen og Ingvald Halvorsen
Angiverier
Forbindelse med Gestapo.
Reidar Mandt og Skafså-saken
Reidar Mandts forklaring leses opp
Det var for å forhindre tyske represalier at Bernt Odmar Larsen samarbeidet med Reidar Mandt
Statsadvokatens redegjørelse.
Bernt Odmar Larsen vil ikke bli tatt for "roer".
Rassiaen på Hardangervidda
Leif Sylvan Knutsens forklaring
Ingvald Halvorsens forklaring
Tiltalte forklarer seg om Skafså-saken.
Frontkjemperne ville slåss mot tyskerne!
Vitneforklaringer – 48 vitner innstevnet
To brødre – Olav og Kåre Brattestå – som ble mishandlet.
Anton Schuckerts vitneprov.
De tiltalte fikk lov til å bære våpen.
Leif Sylvan Knutsens dekknavn var "Bjarne Sten".
Radioen på "Typehytta".
Famas rapporter.
Da Barmann Jensen ble anmeldt for å være med i hjemmefronten.
"Bjarne Sten".
Wernisch utbetalte Reidar Mandt 3500 kr.
Påstand om 18 år for Bernt Odd Larsen, 11 år for Sylvan Knutsen og 5 år for Halvorsen.
 
6. Tiltalen mot Alf Seeberg
Angiverier.
Alf Seebergs synderegister rulles opp i lagmannsretten.
Aktors redegjørelse.
Seebergs forklaring.
"Blant alt det grønne".
Gutten som ble slått under hirdoppmarsj.
Da lagdommer Steffensen ble mishandlet og "formant"
Da tyskerne stjal.
Da arbeidet ble nedlagt ½ time 9. april.
"Sabotasjen" på Bakken Skofabrikk.
Sjanghaiingen på "Galla"
En flom av vin.
Aldri noen fulle hos meg, sier Seeberg.
Flaggaksjonen en provokasjon.
Da Seeberg var bajass.
Prosedyren.
8 år for Alf Seeberg